คอร์สเรียน >> รวมข้อสอบ

เคมี

เคมี 2548 ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ - มีนาคม)
เคมี 2547 ครั้งที่สอง (กันยายน - ตุลาคม)
เคมี 2547 ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ - มีนาคม)
เคมี 2546 ครั้งที่สอง (กันยายน - ตุลาคม)
เคมี 2546 ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ - มีนาคม)
เคมี 2545 ครั้งที่สอง (กันยายน - ตุลาคม)
เคมี 2545 ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ - มีนาคม)
เคมี 2544 ครั้งที่สอง (กันยายน - ตุลาคม)
เคมี 2544 ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ - มีนาคม)
เคมี 2543 ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ - มีนาคม)
เคมี 2543 ครั้งที่สอง (กันยายน - ตุลาคม)
สำนักวิชาการไลเซียม 129/1 ถ.อินทวโรรส ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel. 053-272544 , 053-814714 , 081-5303003 , 084-1759175 Fax. 053-815141
Copyright © 2008 LyceumSchool.net This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.